PROJEKT UVOĐENJA ISO STANDARDA

Naziv poziva: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Naziv projekta: Uvođenje integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

Sažetak projekta: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti poduzeća OŠTRO d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu uvođenjem međunarodno priznatih normi upravljanja kvalitetom i okolišem ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 koji će doprinijeti boljem imidžu OŠTRO d.o.o., povjerenju postojećih i novih klijenata, smanjenju troškova poslovanja, povećanju prihoda od prodaje na domaćem i inozemnom tržištu. Projekt je usmjeren na glavne ciljne skupine tj. zaposlenike OŠTRO d.o.o. ali i na ostale zainteresirane strane kao što su klijenti, dobavljači, poslovni partneri, društvena zajednica, tijela državne uprave, financijske institucije…

Ciljevi:
Dugoročni ciljevi poduzeća su:

– Ostvarenje i povećanje profita
– Postizanje više razine kvalitete u odnosu na konkurenciju
– Zadovoljenja potreba i očekivanja kupaca
– Ostvarenje općeg zadovoljstva zaposlenih
– Povećanje broja zaposlenih
– Povećanje udjela na domaćem i inozemnom tržištu
– Osvajanje novih tržišta
– Uspostavljanje nižih troškova od konkurenata da bi smo postali jači od konkurenata
– Poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom u poduzeću
– Poboljšanje svih procesa unutar poduzeća
– Usmjeravanje na određene tržišne segmente osmišljavanjem različitih proizvoda i usluga od konkurenata
– Ulaganje u nove tehnologije…

Navedene ciljeve postit ćemo primjenom slijedećih načela:

– ispunjavanje svih zahtjeva klijenata, zakona i tehničkih normi vezanih uz naše proizvode i usluge
– vodstvo uprave i uključenost poslovodstva i svih zaposlenika
– izobrazba, uvježbavanje i razvoj kompetentnosti svih naših zaposlenika
– preventivno djelovanje da ne dođe do nesukladnih proizvoda
– poboljšanja sustava


Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):


Ukupna vrijednost projekta je 131.710,00 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 105.368,00 HRK, a iznos koji sufinancira EU je 89.562,80 HRK. Vlastito učešće je 15%.

Razdoblje provedbe projekta (od-do):
18.07.2019. do 18.02.2020.

Kontakt osoba za više informacija:
Ivica Brajnov, e-mail; ostro21222@gmail.com

Reference:
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite; www.strukturnifondovi.hr
Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite; https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020